ПОСТАЧАННЯ ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ PУ25 DN 800 З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ